Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

    UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

    İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

    MADDE 1 – KONU

    İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

    MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

    www.venustransfer.com

    MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

    ALICI; Müşteri olarak “https://venustransfer.com” alışveriş sitesine üye olan kişidir. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Yanlış veya hatalı bilgiler ile üye olunması ve hizmet satın alınması tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır. Başka kişi veya kişilerce izinli ya da izinsiz bu bilgilerin değiştirilmesinden ALICI sorumludur. Her üye kendine ait üyelik erişiminin güvenliğinden sorumludur. “www.venustransfer.com” Kullanım Sözleşmesi”nde belirtilen tüm maddeler dikkatle okunup, uyulmalıdır.

    MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

    Hizmetin türü, hizmet alacak kişi sayısı, yeri, zamanı, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgilerin doğru seçilmesi ve doğru sağlanmasından ALICI sorumludur.

    MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

    4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şekli ile hizmete ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

    4.2 – Sözleşme konusu hizmet, alıcının talep ettiği tarih ve yerde gerçekleştirilir, Satın alınan hizmet ve varsa ürünler hizmetin sağlandığı esnada ALICI’nın kullanımına sunulur. Kullanım süresi hizmetin tamamlanmasına müteakip sona erer.

    4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa sağlanacak ise, hizmet verilecek kişiye tarih, yer ve saat bilgisi ALICI tarafından aktarılmak zorundadır. Yanlış veya eksik bilgi aktarımından www.venustransfer.com sorumlu tutulamaz.

    4.4 www.venustransfer.com, sözleşme konusu hizmetin, satın alım sırasında belirtilen yer, tarih ve saat bilgilerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur. www.venustransfer.com bu hizmeti sağlamak amacıyla hizmeti taşere edebilir. Belirtilen koşullarda başka bir firma veya sözleşmeli olarak hizmet aldığı 3. kişilere, kurum veya kuruluşlara yaptırabilir.

    4.5 – Sözleşme konusu hizmetin sağlanması için; işbu sözleşmenin web sitesi üzerindeki onay alanında tamamını okumak ve işaretlemek kaydıyla onaylanmış olarak www.venustransfer.com’a ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI’nın sunduğu ödeme seçeneklerinin biriyle ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,www.venustransfer.com hizmetin ifa edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

    4.6- www.venustransfer.com mücbir sebepler veya ulaşımı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kısmen veya tamamen kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti sağlayamaz ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin genel iptal kurallarına bakılmaksızın iptal edilmesini veya sözleşme konusu hizmetin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde ödemeyi gerçekleştirdiği hesabına defaten ödenir.

    4.7- www.venustransfer.com hizmet alımına esas olan satın alma işlemi sırasında belirtilen yolcu sayısına göre koltuk ayırmakla yükümlüdür. Belirtilen tarih ve saatte ALICI veya hizmetin sağlanmasını talep ettiği 3. kişi/kişiler hizmetin sağlanabilmesi için belirtilen noktada hazır olmalıdır. Havalimanı çıkışlı transferlerde, ALICI www.venustransfer.com’un yetkili personeli ile buluştuktan sonra 45 dakika bekleyebileceğini kabul eder. Buluşma noktasında wwww.venustransfer.com aracı/araçları önceden bilgi verilmeyen durumlarda en fazla 1 saat bekler. Havalimanı çıkışlı transferlerde uçak inişleri takip edilebildiği için belirtilen süre dikkate alınmayabilir. Aksi durumda ALICI’nın belirttiği saatten itibaren 1 saatten daha geç süreyle gelmeyen ALICI veya kişi/kişiler için hizmet verilmiş kabul edilir. Bu andan itibaren ALICI hiçbir hak iddia edemez. Para iadesi yapılmaz. Uzun mesafeli hizmetlerde kısmi ödeme yapıp yapmama www.venustransfer.com inisiyatifindedir.

4.8- www.venustransfer.com sitesi verdiği hizmet için fiyat hesaplamalarını Google harita hizmetlerini kullanarak yapmaktadır. www.venustransfer.com altyapısına bağlı, yetkili veya yetkisiz kişilerin bilinçli yada bilinçsiz işlemlerine bağlı, Google harita servislerinde kaynaklı hesaplama, rota çizme gibi hatalı işlemlere ve bu gibi gerçek değerinin altında veya üstünde satın alındığı belirlenen yolcu taşıma hizmetleri gerçekleştirilmeden önce SATICI tarafından ALICI’ya bilgi aktarımı yapılarak, ilgili transfer için iptal işlemi gerçekleştirilir. ALICI’nın talebine uygun olarak yeni bir sipariş satın alması sağlanabilir.

    4.8- www.venustransfer.com sitesi verdiği hizmet için fiyat hesaplamalarını Google harita hizmetlerini kullanarak yapmaktadır. www.venustransfer.com altyapısına bağlı, yetkili veya yetkisiz kişilerin bilinçli yada bilinçsiz işlemlerine bağlı, Google harita servislerinde kaynaklı hesaplama, rota çizme gibi hatalı işlemlere ve bu gibi gerçek değerinin altında veya üstünde satın alındığı belirlenen yolcu taşıma hizmetleri gerçekleştirilmeden önce SATICI tarafından ALICI’ya bilgi aktarımı yapılarak, ilgili transfer için iptal işlemi gerçekleştirilir. ALICI’nın talebine uygun olarak yeni bir sipariş satın alması sağlanabilir.

    4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından okudum kabul ediyorum onay kutusunu tıklaması neticesinde talebin www.venustransfer.comsistemine kayıt edilmesinden itibaren geçerlidir.

    MADDE 5 – CAYMA HAKKI / DEĞİŞİKLİK VE İPTAL İŞLEMLERİ

    ALICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanmasından on iki (12) saat öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde www.venustransfer.com’a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,www.venustransfer.com takip eden on (10) gün içinde hizmet bedelini ALICI’ya iade eder.

    ALICI, sözleşme konusu hizmetin sağlanmasından altı (6) saat önceye kadar hizmetin başlangıç ve bitiş yeri ile hizmet saatini değiştirme, erteleme hakkına sahiptir. Değişiklik hakkının kullanılması için bu süre içinde www.venustransfer.com’a telefonla veya canlı destek birimlerine iletmek kaydı ile bildirimde bulunulmuş olması gerekir. Erteleme işlemi en fazla otuz (30) takvim günü sonrasına yapılabilir.

    Hizmete ait fatura, hizmetin gerçekleşmesi halinde düzenlenir. ALICI’ya sunulan seçenekler içerisinden ALICI’nın talep ettiği şekilde fatura teslimi gerçekleştirilir.

    Fatura edilmiş hizmetlerin, ALICI’dan kaynaklı iptali veya aksamasına bağlı olarak oluşabilecek tam veya kısmi para iadelerinde KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Aksaklık veya iptal durumu www.venustransfer.com kaynaklı ise ödemenin tamamı ALICI hesabına geri iade edilir.

    Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen hizmetlerde, Kampanya ve diğer yapılabilecek promosyon özellikli satışlarda İptal işlemi gerçekleştirilemez, ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ancak otuz (30) takvim günü içerisinde kullanılmak üzere değişiklik kurallarına uygun olarak erteleme hakkını kullanabilir.

    İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile www.venustransfer.com’un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

    Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Copyright 2021. Tüm Hakları Saklıdır.